Logo Watchdog

Jawna kampania wyborcza

Posłuchaj eksperta

Opis problemu

Kodeks wyborczy wymaga, aby komitety wyborcze na bieżąco publikowały na swoich stronach internetowych wykaz wpłat od osób fizycznych oraz rejestr zaciągniętych kredytów. W przypadku komitetów wyborczych partii politycznych jest to przepis martwy. Komitety te mogą otrzymywać środki wyłącznie z Funduszu Wyborczego danej partii oraz z kredytu bankowego, dlatego w publikowanych wykazach wpłat od osób fizycznych zawsze widnieje pozycja „brak wpłat”.

Podobnie jest w przypadku komitetów wyborczych kandydata na Prezydenta RP. Komitety te mogą otrzymywać wpłaty zarówno od osób fizycznych jak i od partii politycznych (oraz kredytu bankowego). Jednak w przypadku kandydatów popieranych przez partie polityczne całość wpłat (bądź zdecydowana większość) pochodzi właśnie od partii politycznych. I dlatego w publikowanych przez komitety wyborcze tych kandydatów wykazach wpłat od osób fizycznych znowu widnieje pozycja „brak wpłat”.

Nie znaczy to jednak, że na kampanię prezydencką nie wpłacają pieniędzy konkretne osoby. Tyle tylko, że wpłaty te dokonywane są na konto partii popierającej kandydata (lub jej Funduszu Wyborczy ego). A wpłaty na konta partii politycznych są regulowane innym aktem prawnym tj. ustawą o partiach politycznych, która nie przewiduje publikowania w Internecie rejestru wpłat od osób fizycznych. Informacja ta dostępna będzie dopiero w sprawozdaniach finansowych partii politycznych na wiosnę 2016 r.

I z tego powodu nie dowiemy się ani przed wyborami, ani w ciągu najbliższego roku, kto wpłacał pieniądze na kampanię kandydatów na prezydenta RP, zaproponowanych przez największe partie polityczne.

Podpisz petycję

Do:
Pan Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości
Pani Ewa Kopacz, Przewodnicząca Platformy Obywatelskiej
Pan Leszek Miller, Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Pan Janusz Piechociński, Przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego
Pan Janusz Palikot, Przewodniczący Twojego Ruchu

Szanowni Państwo,

My – obywatelki i obywatele RP będący osobami indywidualnymi, jak i zrzeszonymi w organizacjach społecznych – zwracamy się do partii politycznych, wspierających kandydatów na Prezydenta RP, o opublikowanie jeszcze przed wyborami prezydenckimi aktualizowanej informacji o otrzymanych przez partię w trakcie kampanii wyborczej darowiznach od osób fizycznych.

Widzimy prawną nierówność w zakresie przejrzystości finansowania komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta RP wspieranych przez partie polityczne, a komitetami takiego wsparcia nie uzyskującymi.

Te ostatnie już w trakcie kampanii muszą publikować na swoich stronach internetowych aktualizowany rejestr wpłat od osób fizycznych. W przypadku komitetów kandydatów popieranych przez partie polityczne większość wpłat pochodzi od partii politycznych. A informacja o darczyńcach partii politycznych, którzy obecnie dokonują wpłat, będzie dostępna dopiero w sprawozdaniach partii składanych do Państwowej Komisji Wyborczej na wiosnę 2016 r.

To bardzo szkodliwa społecznie sytuacja, zwłaszcza że to właśnie kandydaci i kandydatki partii politycznych mają największą szansę na elekcję. Zwlekanie z dostarczaniem informacji przez prawie rok sprawia wrażenia odwrócenia się partii od społeczeństwa.

Apelujemy zatem, aby partie polityczne, na których czele Państwo stoją, opublikowały na swoich stronach internetowych, jeszcze przed wyborami prezydenckimi, aktualizowaną informację o otrzymanych w trakcie kampanii wyborczej darowiznach od osób fizycznych. Proponowane rozwiązanie wpłynie na zmianę niekorzystnego wizerunku partii politycznych w oczach opinii publicznej, a także będzie sygnałem, iż partiom zależy na opinii wyborców. Byłoby to działanie wykraczające poza wymogi prawa, ale głęboko etyczne.

Łączymy wyrazy szacunku

Twoje dane

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane

silnik: jawne.info.pl | Github